Medieseminar: Ung sorg i sosiale medier

– De unge bruker sosiale medier som et hjelpemiddel i sorgen, forteller medieviter Dagny Regine Rosenberg. Fredag 31. januar holder hun foredrag i Vennesla.Seminaret har fått tittelen «Digitalt minnesamvær».

– Ungdom er gruppen jeg har fokusert på, men i dag ser man også at foreldre oppretter minnegrupper på Facebook, sier medieviteren i en pressemelding.

Forsket siden 2009

27 år gamle Rosenberg har forsket på bruk av sosiale medier i forbindelse med dødsfall.

– Jeg er veldig opptatt av ungdoms innovative mediebruk. De bruker medier på en annen måte en det i utgangspunktet er tenkt, forteller Rosenberg. Hun begynte forskningen i 2009 og har opplevd kontinuerlige endringer i mediebruken. Likevel blir sosiale medier kun et supplement i sorgen.

VANLIG: Sorg i sosiale medier.
SØRGER: Sorg i sosiale medier.

Medieseminar for alle

Det er elever og lærer ved medielinjen på Vennesla videregående skole som står bak medieseminaret, som holdes i kulturhuset i Vennesla fredag 31. januar.

Før lunsj er hovedmålgruppen 10. klassinger, etter lunsj er det fokus på lokalt næringsliv.

Flere av foredragsholderne er tidligere medieelever ved Vennesla videregående skole og seminaret er åpent for publikum.

Program

0900: Åpningsvignett og intro
0910: Åpning av seminaret ved leder av Hovedutvalg for kultur og utdanning, Olav Haavorstad
0915: Victoria Nevland. Photo og flickr.
0940: Dagny Regine Rosenberg om “Digitalt minnesamvær” – ung sorg i sosiale medier.
1005: Jone Nyborg. Medietrender.
1050: Kjetil Nygård – journalistikk.
1135: Premieutdeling. Beste Facebookprofil og Åpen klasse.
1145: Første del avsluttes
1230: Åpning av Medieseminar næringslivet ved Venneslas ordfører Torhild Brandsdal
1240: Øivind Eskedal om rekruttering i sosiale medier.
1300: Fjernsyn på Agder. Tare TV v/Stian Johnsen. TV Agder v/Svein Tallaksen.
1400: Vennesla tidende.
1430: Merkevarebygging i sosiale medier – Strømmestiftelsen
1500: Fundament. Hvorfor økt salg bør være det eneste målet med all reklame.
1530: Slutt

Kontaktpersoner

Medieviter Dagny Regine Rosenberg 48103950, om digitalt minnesamvær.
Medielærer Jone Nyborg 92480244, om medieseminaret.

All informasjon hentet fra Vennesla vgs.