Ny leder for Mediepedagogene vil ha idédugnad for medielærerne

Medielærer Kyrre Brekke Haakaas (35) ved Åssiden videregående har tatt over som ny leder for Mediepedagogene etter Elisabeth Sølvberg Aase fra Voss gymnas.

Haakaas har jobbet som medielærer siden 2006, først for Rosenvilde videregående og fra 2011 ved Åssiden. Han sitter også som styremedlem i medielærernettverket for Vestfold, Telemark og Buskerud.

 

Mediefagets interesser i «nye MK»
— Den saken som opptar meg mest for tiden er omleggingen av Medier og kommunikasjonslinjene. Det gjelder å ivareta mediefagets interesser og kjempe for at vi fortsatt kan gjennomføre undervisningen i små grupper og ha en praktisk tilnærming til lærestoffet.
Etter at Stortinget for vel et år siden fastslo at mediefagene ikke lenger skulle høre under yrkesfagene, men bli omgjort til studieforberedende, er det lite medielærerne har fått vite om hvordan fremtiden blir. Mediepedagogene er høringsinstans for Utdanningsdirektoratet, og Haakaas er opptatt av at Mediepedagogene følger opp forslagene fra Direktoratet på en grundig og inkluderende måte.

 

— Stortingsvedtaket hemmer jo handlingsrommet vårt, og så lenge Utdanningsdirektoratet ikke røper noe, er det lite vi kan gjøre. Men så snart Utdanningsdirektoratet har kommet med forslaget sitt, vil Mediepedagogene invitere medielærere til en idédugnad. Om det blir før eller etter sommerferien, vet vi foreløpig ikke, men det er viktig for oss å høre hva folk mener.

 

Mediefagene i grunnskolen
Den andre hovedsaken for Haakaas er mediefagenes status i grunnskolen.

 

— Det er viktig at alle elever får kompetanse i mediefag og ikke bare de som velger medier og informasjon som valgfag på ungdomsskolen. Det er dessuten altfor få som får opplæring i dette på grunnskolelærerutdanningen, og dette bør vi forsøke å gjøre noe med.