Fortsatt mulig å melde seg på filmhistoriestudier ved Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer tilbyr flere kurs i filmhistorie: Norsk filmhistorie, internasjonal filmhistorie og dokumentarfilmhistorie. Skolen har fortløpende opptak på disse emnene, så det er fortsatt mulig å søke plass.

Norsk filmhistorie begynner 1. september, internasjonal filmhistorie 5. september og dokumentarfilmhistorie etter jul. Høgskolen er særlig interessert i lærere som ønsker videreutdanning.

For mer info: http://www.hil.no/hil/hil/nyheter/arkiv_2014/tilbyr_etter_og_videreutdanning_i_filmhistorie