Mediefag i vinden att

BERGEN: Til saman 6.969 søkjarar har fått studieplass ved Universitetet i Bergen (UiB) til hausten. Det er det høgste talet nokon gong. Konkurransen om studieplassane er størst innan jus, medisin og mediefag, melder Nynorsk Pressekontor. Nålauga var trongast innan journalistikk og film- og TV-produksjon, der det var flest fyrsteprioritetssøkarar pr. studieplass, nærare bestemt åtte. Om kort tid startar titusenar av studentar sin nye kvardag på studiestader landet over. Lukke til!