36 på årsmøtet!

© Fotograf Tom Knudsen, v/ Vennesla vgs.
© Fotograf Tom Knudsen, v/ Vennesla vgs.
Her åpner Kyrre Brekke Haakaas Mediepedagogenes årsmøte som samlet 36 medlemmer. Styrets årsmelding og regnskap ble lest opp og enstemmig vedtatt.
Handlingsplanen for 2016-2017 forteller tydelige organisasjonens prioriteringer i de tre første punktene:
1) målrettet arbeidet med mediefagene i videregående skole
2) arbeide videre med ulike tiltak for å styrke den mediekompetente læreren på alle trinn i skolen
3) arbeide for å styrke mediekompetansen i lærerutdanningen

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer gjenspeiler også de prioriterte oppgavene i styremedlemmenes faglige kompetanse innen barnehage og grunnskole til videregående og høyere utdanning.
Mediepedagogene og Kyrre spesielt har hatt høy profil i arbeidet med «nye MK» og han ble gjenvalgt som leder med akklamasjon.