Mediefaget er det viktigste faget som fins!

Olav Øygard er blitt ny leder i Mediepedagogene og Kyrre B. Haakaas har gått av som leder, men fortsetter i styret. Mediepedagogene har økt medlemstallet det siste året og er har nylig etablert seg i nye lokaler i Seilduken (se egen artikkel). Interessen for mediekompetanse er økende og det skjer mye nytt i utdanningssektoren.

Olav forteller at han engasjerer seg i Mediepedagogene fordi han ønsker å være med der det skjer. Som medielærer i mange år i den videregående skolen, og nå på Danvik folkehøgskole, opplever han at det er viktig å følge med på utviklingen og å være med å påvirke. I fjor satt han i læreplangruppa som utviklet programfaget Bilde.

Olav og Kyrre er blitt kjent gjennom felles interesser og nettverk. Når vi spør om hvilke utfordringer de selv står overfor som mediepedagoger i dag, så har de begge erfaringer som de gjerne deler.

Mens Kyrre jobber i klasserommet, så er Olav studierektor, og skal sammen med sitt team utvikle Danvik folkehøgskole til å bli Norges kreative mediefolkehøgskole. Han synes det er en utfordring å vite hva studentene, de ”digitale innfødte”, faktisk kan når de kommer til skolen.

– På noen områder tror vi de kan mer enn de gjør, mens på andre er de superflinke. For eksempel så opplever vi at studentene er mindre engasjert i samfunnsspørsmål og den offentlige samtalen nå enn før. Det kan være vanskelig å skjønne hva elevene faktisk forstår, også når vi bruker faguttrykk i mediefagene.

Olav er noe bekymret, men til gjengjeld så berømmer han studentenes tekniske ferdigheter. Han ønsker at vi som medielærere ser verdien i at elever og studenter viser særdeles gode kunnskaper og ferdigheter i de tekniske fagdisiplinene.

– Flinke teknikere er etterspurt i bransjen. Alle som skal ut i mediebransjen, eller som skal undervise i mediefag, må være framoverlent og nysgjerrige. Det er alltid nye og spennende utfordringer.

Før Olav ble medielærer jobbet han som pressefotograf.

– Jeg har jo jobbet med mediefag og mediekompetanse hele livet. For oss som har reist rundt med mørkerom og telefotosender og husker angsten når vi venta på bildene: Fikk vi de riktige øyeblikkene? Det savner jeg ikke – det var en skikkelig stressfaktor. Ingenting var bedre før. Nå kan du fullføre jobben på stedet du fotograferer – stresset og angsten er i hvert fall ikke den samme.

Olav tenker seg om.

– Informasjonsmengden i verden dobles hvert minutt. Stresset og utfordringene i dag er mer knyttet til om vi får tid til å gjøre god research. Om tiden rekker til å foredle den informasjonen som skal presenteres.

Kyrre er lærer på studieforberedende MK på Åssiden videregående skole i Drammen. Han forteller:

– Færre timer sammen med eleven krever nytenkning. Jeg opplever at jeg bruker mindre tid på å fortelle elevene hva jeg vet og kan. Det er blitt viktigere for meg å sørge for at elevene har inspirerende og ”ekte” oppgaver. Gjerne oppdrag i samarbeid med medieaktører ute i bransjen. Da jobber elevene selvstendig og får vist hva de kan. De står på for oppdragene de får, de jobber med disse oppgavene utenfor skoletiden og de lærer mer.

Når Kyrre skal fortelle om det mest vellykkede han gjør sammen med elevene for tiden, så trekker han fram at han selv er blitt mer nysgjerrig på hva elevene er opptatt av.

– Jeg er nysgjerrig på hva elevene interesserer seg for. Hva gjør de på macen sin? Jeg var engasjert i dem før også, men da var jeg kanskje mer opptatt av å fortelle hva jeg synes var viktig. Nå er jeg mer opptatt av deres referanser og deres historiefortellinger. Når jeg spør elevene hva de lærer av de seriene de ser, eller de spillene de spiller. Ja, så ser jeg at de kan mye om for eksempel dramaturgi. Jeg oppdaget her en dag at flere er opptatt av retrospill. Det kan være nyttig når vi skal i gang med oppgaver i uttrykkshistorie.

Kyrre var leder i Mediepedagogene i en viktig periode da vi var opptatte av utviklingen i den videregående skolen. Samtidig har vi lobbet med skolepolitikere i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for å synliggjøre mediefagets rolle i alle fagene. Vi har presset på for å få dem å forstå hvor viktig det er at skolen har lærere med mediekompetanse! Mediepedagogene er blitt en organisasjon som blir lyttet til.