Betine F. Johannessen – ny medarbeider

Fra november 2020 har Betine Fiskaa Johannessen vært administrasjonsansvarlig for mediepedagogene. Til daglig jobber Betine med arrangementer på Seilet i Oslo – Huset for kunst og kultur i skolen. I tillegg har Betine en prosjektstilling på Tynset med spel og festival. 

 

Betine har sin utdannelse fra Høgskolen i Oslo (Oslo Met) hvor hun har studert Drama, teater og kommunikasjon. Hun er svært glad i teateret og har tidligere jobbet som teaterinstruktør og produsent på Tynset. Betine er en driftig kvinne og ved siden av jobb og omgang med sine tre barn er hun også i gang med en master i kulturstudier. Her skriver hun om kulturpolitikk i små kommuner. Hennes store lidenskap er kulturformidling, og at det skal være et tilbud tilgjengelig for alle – selv om du bor på et lite sted.

For tiden finner Betine, som alle oss andre, alternative måter å ivareta sine lidenskaper og interesser på.

–       Jeg er i gang med en liste over ting jeg skal gjøre når det ikke er Corona lenger. Mens jeg venter er jeg på svært mange webinar, også utenfor mitt eget fagfelt. For å holde det faglige engasjementet opp. Det gir et mer teoretisk innblikk på verden, i forhold til det jeg er vant med. Men jeg ser på det som en mulighet til å utvide blikket litt og delta på ting man ellers ikke ville deltatt på. 

I Mediepedagogene handler Betines arbeidsoppgaver først og fremst om medlemsservice, og økonomi. Samt være deltagende og hjelpende til styret og logistikken rundt den daglige driften i mediepedagogene. Som representant inn i Seilet holder hun kontakten med fellesskapet.

Vi er glade for å ha Betine med på laget og ser frem mot videre samarbeid.