Digitalt seminar 26. august: Lærelyst – motivasjon til å lære og lære bort!

Etter halvannet år med unntakstilstand, gyver vi løs på skoleåret 21/22! Vi inviterer lærere i kunst og håndverk, musikk, drama, mediefag og dans til felles seminar, med fokus på motivasjon, tverrfaglighet og med ulike fagsesjoner. Dette seminaret sikter mot å gi deg som lærer faglig input og inspirasjon til arbeidet videre. Mediepedagogene arrangerer en egen fagsesjon som tar for seg erfaringer med lesson study og gir tips til bruk av film i pedagogisk arbeid – velkommen!

Når? Torsdag 26. august kl. 12-16

Påmelding: https://seilet-arrangement.hoopla.no/sales/seminar2021

PROGRAM

12-12.15: Åpning med Marit Knutsdatter Strand, medlem av Utdannings- og forskningskomitéen (Sp)

12.15-12.35: Keynote ved Andria Zafirakou, kunst- og håndverkslærer i London og vinner av Global teacher prize 2018

Andria jobber ved Alperton Community College i Brent, en av de mest mangfoldige og utsatte bydelene i London. Andria vant Global teacher prize i 2018 for sitt arbeid med å motivere og trygge elevene på skolen gjennom aktiv bruk av faget sitt, blant annet for å overkomme språkbarrierer. Hun sørget for at skolen har en artist-in-residence og for at skolen har fått status som “spesialistskole” i billedkunst.

12.35-13.10: Tverrfaglig arbeid: Slik gjør vi det ved vår skole v/Munkerud og Bogstad skole

13.10-13.40: Motiverende klasseledelse som skaper lærelyst med lærer og forfatter Jørgen Moltubak

Jørgen Moltubak jobber som lærer og har blant annet skrevet bøkene Gnistrende undervisning, Improvisasjon i klasserommet og Klasseledelse på internett. I denne interaktive sesjonen vil han vise hvordan en bevisst holdning til introduksjon og oppsummering av oppgaver, og veiledning underveis, kan være med på å skape en god balanse mellom indre og ytre motivasjon. Han vil også ta opp hvordan man kan skape en tilbakemeldingskultur bygger positivt selvbilde og mestring hos en generasjon preget av press og prestasjonskrav.

13.40-14: Pause

14-16: Fagsesjoner

Fagsesjonene går parallelt og det er kun mulig å delta på én av fagsesjonene. Alle sesjonene er åpne for alle deltagere, uavhengig av hvilket fag du underviser i. Alle sesjonene blir tatt opp og det er mulig å se dem i etterkant.

Mediepedagogenes fagsesjon består av to deler:

Kl. 14-14.45: Lærelyst og medieproduksjon: Erfaringer med ‘Lesson Study’ i mediefaglig praksisopplæring i ungdomsskolen v/lærere og studenter på Høgskulen i Volda

Hvordan vet en hvordan egen undervisningspraksis blir opplevd og om elevene forstår det en vil få til som lærer når en jobber med teknologi- og mediebruk? Bruk av medier og teknologi i klasserommet utfordrer ofte både lærere og elevers forventninger til undervisning, egen rolle og hva det er å ha lært noe. Lesson study som en måte å forske på egen praksis på, gir muligheter til å videreutvikle egen praksis som lærer i et profesjonsfellesskap. Lærere og studenter i faget ‘Profesjonsfaglig digital kompetanse og didaktisk medieproduksjon’ deler sine erfaringer med å bruke lesson study praktisk i undervisning gjennom et halvt år.

Synnøve Amdam er høgskolelektor og PdD-forsker med fokus på lærerrollen i teknologirike klasserom og mediefaglige praksiser ved institutt for digital kompetanse ved Høgskulen i Volda. Hun var prosjektleder for DigiGLU – Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga ved HVO i 2018-21 og har lang undervisnings- og forskingserfaring innen bruk av teknologi og medier i grunnskole og høyere utdanning.

Kl. 15-15.45: Kom i gang med film! Enkle tips til bruk av film i pedagogisk arbeid v/Stian Fagerlid, høyskolelektor ved Høgskulen i Volda

Kom igang med videoproduksjon i klasserommet. Med enkle steg kan du og elevene lage filmer i løpet av noen få timer. Konseptet bygger på erfaringer gjort over en tiårsperiode med verksted der barn og ungdom er filmskapere. 

Denne sesjonen passer best for dem som arbeider i 1:1- klasserommet (hver elev har sin enhet), men det vil også være mange tips å ta med seg for dem som har færre enheter.

Alder: Passer for deg som har elever/studenter fra 6 til 100 år.

Det er anbefalt at du har blyant, papir og mobiltelefon/nettbrett lett tilgjengelig under sesjonen.

Stian Fagerlid er lærer og arbeider for institutt for digital kompetanse ved Høgskulen i Volda. Han er utdannet yrkesfagslærer og fjernsynstekniker. Etablerte «filmhjelp.no» – verkstedsbasert filmopplæring for barn og unge som har turnert i snart i ti år – i samarbeid med Andreas Altermark, den kulturelle skulesekken og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Seminaret er digitalt. Det blir gjort opptak av seminaret og det er mulig å se opptakene i etterkant (fordrer betalt deltageravgift).

Les mer om de andre organisasjonenes fagsesjoner her: Seilet seminar: Lærelyst – motivasjon til å lære og lære bort! — Seilet

Ordinær deltagerpris: 200,-

Student? Da får du delta gratis! Bruk rabattkode STUDENT2021 ved påmelding.

Osloskolene har fått egen informasjon fra UDE om påmelding.


Alle påmeldte mottar lenke i separat epost ca. medio august.