Fotografi og visuell kultur

Fotografiundervisning
Maiken Håvarstein:
Å kunne følge elevenes blikk — over tid. Om fordypning i fotofag ved Ullern videregående ([tilt] nr 1 – 2008)
Analyse og refleksjon i fotofaget. Om å utforske grensene mellom det iscenesatte og det dokumentariske fotografiet ([tilt] nr 2 – 2008)
Det ekspressive dokumentarfotografiet som integreringsverktøy. Om Foundacion Ph 15 og Martin Rosenthal ([tilt] nr 2 – 2007)

Bernt Eide: 
En nyttig modell for arbeidet med bilder. Om bilders referensielle, symbolske og abstrakte egenskaper ([tilt] nr 2- 2008)

Jens E. Kjeldsen:
Visuell retorikk. Eksempel på hvordan man kan analysere bilder og diskutere bildets retorikk ([tilt] nr 3/4- 2006)

Jon Petter Evensen:
20 punkter om å arbeide med fotografier. Om fotojournalistikk ([tilt] nr 3/4- 2006)

Elevarbeider
Portrettfotografi. Oppgaver og besvarelser fra Elvebakken videregående skole ([tilt] nr 2 – 2007)
Elevarbeider fra Stord videregående skole ([tilt] nr 2 – 2006)

Om fotografer og fotohistorie
Åsa Sjöström:
Möte med människan. Fotografen forteller om sitt arbeid med reportasjefotografiet på utlandsreiser ([tilt] nr 2 – 2007)

Paul Hansen:
Fotosoffan ur hovudet. Om å jobbe som fotograf i en avisredaksjon ([tilt] nr 2 – 2007)

Maiken Håvarstein:
Privat/Offentlig: Se meg! Om Eivind Lentzs utforsking av nåtidens bildekultur ([tilt] nr 2 – 2008)
Samfunnsengasjert dokumentarfotograf. Om Morten Christoffer Bjørndal ([tilt] nr 1 – 2009)
Mange blikk på fotografiet i en visuell kultur. Om bøkene 80 millioner bilder og Norsk fotohistorie ([tilt] nr 1 – 2009)

Peter Larsen:
Øyenvitnet. Om Robert Capas krigsfotografi av den spanske soldaten. Fra boka Album ([tilt] nr 2 – 2007)

Per Terje Naalsund:
Reportasjefotografen Aleksandr Rodsjenko ([tilt] nr 2 – 2011)
Med – og mot – kunsthistorien. Om Peter Larsen og Sigrid Liens bildeanalysebok Kunsten å lese bilder  ([tilt] nr 2 – 2009)

Camilla Langholm, Bente Foss og Janne Rakstang: 
Intervju med Leif Preus. Fotolegenden Preus forteller om fotofestivalen Nordic Lights og om fotografier som har betydd mye for ham ([tilt] nr 3/4 – 2006)

Trygve Panhoff:
Fotoinnsamling og kulturhistorie. Om innsamlingen av eldre bilder i Aurskog-Høland  ([tilt] nr 1 – 2005)

Visuell kultur
Tone Huse:

Kulturjamming. Om Adbusters visuelle kamp mot kommersielt mas. ([tilt] nr 2 – 2009)

Øyvind Vågnes:
Bildets makt og avmakt. En kort introduksjon til W.J.T. Mitchell ([tilt] nr 2 – 2009)

W.J.T. Mitchell:
Å få øye på det å se. Fra boka What do pictures want? ([tilt] nr 2 – 2009)

Lars Erik Rasmussen:
Indeksikalitet. En fototeoretisk innføring ([tilt] nr 1 – 2008)

Per Terje Naalsund:
Mellom mistru og tillit til fotografiet. Intervju med bildeteoretikeren Øyvind Vågnes om romanen Sekundet før. ([tilt] nr 1 – 2011)