Historie og publikasjoner

Mediepedagogene har som formål å styrke medieundervisningen på alle opplæringstrinn fra barnehage til høgskole– og universitetsnivå, med sammenheng og progresjon gjennom hele utdanningsforløpet.

Mediepedagogene het tidligere Landslaget for medieundervisning (LMU, fra 1977-2010) og Norsk forening for Filmundervisning (NFFU, fra 1971-1977).

Vi har gitt ut eget medlemsblad helt siden 1986. Tittelen og formatet har endret seg flere ganger. Det første bladet vi ga ut fikk navnet «lmukontakten». Siden skiftet navnet til «Media i Skolen» og «Media i Skole og Samfunn». I 2002 begynte LMU å gi ut «[tilt] – mediepedagogisk tidsskrift». Trygve Panhoff var redaktør for alle disse utgavene, helt fram til 2007, da Per Terje Naalsund overtok jobben. [tilt] fortsatte som nett-tidsskrift for Mediepedagogene fra 2010-2012, da tidsskriftet ble slått sammen med mediepedagogenes nettside mediepedagogene.no.

Du kan lese om den tidlige historien vår i disse artiklene:
– LMU 35 år
– Fra Norsk forening for filmundervisnings historie
– Hva jobbet LMU med på slutten av 70-tallet?
– 1981-82: Video- og filmanalyse