Internett, nettekster og spill

Albertine Aaberge:
Vil du bruke blogg i opplæringen? ([tilt] nr 2/2011)
Læringsbloggen: Eleven som fagperson på nett ([tilt] nr 2/2011)

Anita Normann: 
Det viktigste er å lære sammen med andre. eTwinning som plattform for internasjonalt samarbeid
 ([tilt] juli 2012)

Jan-Arve Øverland:
Wiki – et verktøy for å styrke elevenes informasjonskompetanse ([tilt] mars 2012)

Stine Bang Pedersen:
Rosablogging ([tilt] oktober 2011)

Rune Klevjer:
Hva kan skolen bruke dataspill til? ([tilt] nr 1/2008)

Rita Astridsdotter Brudalen:
Dataspill – lek, læring, frykt og kompetanse. Om voksnes forhold til ungdommers spilling ([tilt] nr 2/2008)

Sunniva Rebbestad:
Cyberpunk is dead. Om kildekritikk og informasjonssøk på nettet ([tilt] nr 2/2008)

Janne Veirud og Camilla Steen:
Multimedieressurser på nett ([tilt] nr 1/2007)

Øyvind Johannessen:
Sosial web: En vei til digital dannelse? ([tilt] nr 1/2008)