Sett av datoen 10. Mai 2023

Troldtog er reservert i Grieghallen, og programmet er så og seie i boks.  Medielærarseminaret blir arrangert i Grieghallen i Bergen onsdag 10. mai, og er ei samling for alle medielærarar i norsk skule. Programmet startar klokka 9 og varer til 15.30.  I år blir programmet todelt, der fyrste bolk handlar om ny teknologi i klasserommet. […]