Faglig råds forslag til nytt MK

Stikkord: Stortingsmelding

Faglig råds forslag til nytt MK

Faglig råd for medier og kommunikasjon har nå sendt sitt svar til Utdanningsdirektoratet om hvordan det nye Medier og kommunikasjons-programmet …