Faglig råds forslag til nytt MK

Faglig råd for medier og kommunikasjon har nå sendt sitt svar til Utdanningsdirektoratet om hvordan det nye Medier og kommunikasjons-programmet bør se ut. Rådet foreslår en felles struktur som omfatter både et yrkesfaglig og et studieforberedende løp.

Ny struktur
De vil at 1. året skal være felles for de to løpene. Etter 1VG kan elevene velge mellom et 2-årig studieforberende løp eller et 3-årig yrkesfaglig løp (der de to siste årene skal være i lære). Faglig råd har laget følgende skisse av forslaget:

Forslag fra FRMK

Læreplaner
Når det gjelder nye læreplaner, ønsker Faglig råd jevnere fordeling av programfagene i det studieforberedende løpet. Vg1 må tilpasses både et studieforberedende og yrkesfaglig løp. Det yrkesfaglige løpet må ha vide læreplaner og en slik struktur at det kan tilpasses medieutvikling og endringer i arbeidsmarkedet. Faglig råd anbefaler å dele opp mediegrafikerfaget i flere fag og vil etter hvert komme med forslag til flere nye lærefag.

Gruppestørrelse, timetall og eksamen
Rådet mener også at et vellykket nytt medieprogram må videreføre kvaliteter ved dagens program. Opplæringen i bruk av profesjonelt utstyr må fortsette i små grupper (15 deltakere); et begrenset timetall gjør at elevene ikke bør kunne velge valgfag utenfor mediefagene; eksamenene bør være praktiske, tverrfaglige og gitt lokalt.

Du kan laste ned hele forslaget fra Faglig råd for Medier og kommunikasjon her.