Skolefylkesråden i Troms går av fordi partiet hans ikke støtter kuttene i utdanningstilbudet

Stikkord: Troms