Film, TV og multimedier

Den norske filmskolen, Lillehammer

Treårig utdanning med sju linjer: manus, regi, produksjon, foto, lyd, klipp og produksjonsdesign. Opptak annethvert år.

www.hil.no

NISS, Oslo

Toårig utdanning i film- og tv-fag med muligheter for spesialisering i foto, redigering, regi, manusutvikling og produksjonsledelse – med vekt på fiksjon og dokumentar. (Privatskole.)

www.niss.no

Nordland kunst- og filmskole, Kabelvåg

Toårig kunst- og film-utdanning der førsteåret gir innføring i visuelle kunstfag, mens 2.året gir mulighet for fordypning i film m/ kurs i manus/idé-utvikling, regi, foto/lyssetting, klipp og lyd.

www.kunstfilm.no

Westerdals, Oslo

Toårig utdanning i film & tv. Gir en basisutdanning i regi og produksjon med vekt på historiefortelling. (Privatskole.)

www.westerdals.no

Høgskolen i Lillehammer

Bachelor-studier i fjernsynsregi, fjernsysnteknikk og prosjektledelse for fjernsyn.

www.hil.no

Universitetet i Bergen

Bachelor i film- og tv-produksjon som gir allsidige kvalifikasjoner innen bl.a. foto, regi, redigering, manus, med muligheter for spesialisering.

Universitetet i Stavanger

Bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon gir utdanning i medie-, produksjons- og fortellerteknikk med tanke på produksjonsarbeid i fjernsyn, radio og på nettet.

NOROFF, Oslo/Bergen/Kristiansand/Stavanger/Porsgrunn/Fredrikstad

Bachelor og kortere studier i Filmproduksjon og Film og TV-produksjon.(Privatskole.)

www.noroff.no

Idéfagskolen, Tønsberg

Ettårig studie i TV-produksjon med muligheter for å jobbe med nyheter, reportasje, dokumentariske fremstillinger, drama, musikkvideo, reklame eller oppdragsfilm. (Privatskole.)

www.idefagskolen.no

Norges kreative fagskole, Oslo

Toårig studie i film med vekt på visuell historiefortelling, praktisk produksjon og prosessforståelse. (Privatskole.)

www.norgeskreativefagskole.no

Kunstakademiet i Trondheim

Treårig kunstnerisk utdannelse i Intermedia: video, multimedia, nettkunst, interaktivitet, lydkunst eller annen eksperimentell bruk av digitalte verktøy.

www.kit.ntnu.no

Universitetet i Bergen

Bachelor i nye medier: Teoretisk, analytisk og praktisk utdanning i nye, digitale, nettverksbaserte medier.

www.uib.no