Foto

Høgskolen i Oslo

Bachelor i fotojournalistikk med vekt på fototeknikk, nyhetsarbeid, reportasje og bildeteori.

www.hio.no

Kunstakademiet i Trondheim

Treårig kunstnerisk utdannelse innen fotografi.

www.kit.ntnu.no

Idéfagskolen, Tønsberg

Ettårig studie i foto med vekt på lysforståelse, lyssetting, etterbehandling, bildekommunikasjon, komposisjon og dramaturgi. (Privatskole.)

www.idefagskolen.no

Norges kreative fagskole, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim

Toårig utdanning i fotografi med vekt på teknikk, idéutvikling og fotografiske virkemidler. (Privatskole.)

www.norgeskreativefagskole.no

Norsk Fotofagskole, Trondheim

Toråig utdanning i fotografi med mulighet for spesialisering som portrett- eller reklamefotograf. (Privatskole.)

www.fotofagskolen.no

Kunsthøgskolen i Bergen

Bachelor i fotografi – med vekt på utvikling av egen kunstnerisk praksis.

www.khib.no

Oslo Fotokunstskole

Toårig studie i fotografi som kunstfag.

www.oslofotokunstskole.com