Journalistikk

Høgskulen i Volda

Bachelor i journalistikk der man kan spesialisere seg innen avis, fjernsyn eller radio.

www.hivolda.no

Universitetet i Bergen

Bachelor i journalistikk med vekt på rolleforståelse, metode, etikk og sjangerforståelse.

www.uib.no

Norges kreative fagskole, Oslo, Trondheim, Bergen

Toårig studie i journalistikk med vekt på teknikker og metoder for innhenting, bearbeiding og formidling av journalistisk stoff. (Privatskole.)

www.norgeskreativefagskole.no

Høgskolen i Oslo

Bachelor i journalistikk med fordypning i avis, radio eller fjernsyn.

www.hio.no

Universitetet i Stavanger

Bachelor i journalistikk med vekt på journalistikkens samfunnsrolle og på praktisk multimediekompetanse for journalistikk i avis, radio, fjernsyn og på nett.

www.uis.no

Høgskolen i Bodø

Bachelor i journalistikk med fordypning i avis/nettavis eller radio/fjernsyn.

www.hibo.no

Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand

Bachelor i journalistikk med fordypning i avis/nettavis eller radio/fjernsyn.

www.mediehogskolen.no