av Albertine Aaberge

I en tidligere [tilt]-artikkel skrev jeg om utbyttet elever har av å skrive blogger. I denne artikkelen forklarer jeg hvordan du som lærer kan planlegge og organisere arbeidet med blogger i opplæringen.

Blogg som skolesjanger er ikke et etablert format. Det er lærerens kjennskap til ulike funksjonaliteter i bloggteknologien  som setter rammer for hvordan man planlegger og følger opp fagblogger brukt i opplæringen.

Det fins en rekke bloggtjenester å velge mellom. Jeg foretrekker blogger.com, men også blogg.no og WordPress.com blir mye brukt i Norge. Blogg.no er kommersiell med reklame og popularitetslister. WordPress.com er noe mer komplisert å sette seg inn i enn blogger.com og har ikke en like enkel løsning for å  knytte blogger opp mot hverandre. Blogger.com er et greit og lettvint bloggverktøy å sette seg inn i for bruk i opplæring. Det er enkelt å etablere en brukerprofil og velge en mal. Å sette i gang med skrivingen av en blogg skjer på én, to, tre.

Presentasjon av bloggverktøyet
Blogg som publiseringsverktøy er mest kjent fra fremsiden. Altså den siden der innlegg blir lest og kommentert.  Bloggen har gjerne en tittel og undertittel, noen illustrerende bilder og/eller farger, og en presentasjon av bloggforfatter. De fleste blogger er personlige, selv om det også finnes eksempler på gruppeblogger. De sist publiserte innleggene kommer opp øverst, og de har tittel og brødtekst, og ofte lenker innleggene videre til andre steder på nett. De kan også inneholde bilder, video eller presentasjoner, og være både argumenterende eller presenterende. Et blogginnlegg handler om ett enkelt tema, og er ofte ikke så veldig langt.

Når et blogginnlegg skal skrives, ser skjermen annerledes ut. Baksiden av en blogg har en meny med valg for blant annet utseende, moderering av kommentarer og statistikk for antall treff på ulike innlegg. I publiseringsfeltet er det mulig å formatere det som blir skrevet, og du finner funksjoner for å sette inn bilder og film i innlegget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å få en ABC- innføring i bloggverktøyet, kan du se videoveiledninger her: http://www.vimeo.com/user2222096/videos/sort:alphabetic

Tre viktige funksjoner
Når du har satt deg inn i de ulike grunnleggende funksjonene i bloggverktøyet, er det særlig tre funksjoner som er særlig relevante å kjenne til som lærer: 1) Å legge flere forfattere til en blogg, 2) å styre lesetilgangen til en blogg og 3) å følge andres blogger fra bloggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En blogg eller hver sin blogg?
Dersom du ønsker at en klasse skal bruke samme blogg, kan du invitere elevene dine som forfattere inn i en blogg du har opprettet. Du kan eventuelt opprette flere blogger, og fordele grupper i klassen på flere blogger. Fordelen med en slik løsning, er at du som lærer får administrere bloggene. Du får tilgang til å slette og redigere innlegg og kommentarer, og du kan fjerne bloggene fra nettet etter endt skoleår, dersom det er ønskelig. Det blir dessuten ikke så mange blogger å holde rede på. Likevel vil nok elever som har hver sin blogg få større innsikt i bloggverktøyet og oppleve mer ansvar for sin egen blogg.

Styring av leserettigheter
På samme sted i Bloggers styringpanel, kan du bestemme hvem som skal ha leserettigheter til bloggen. Noen få elever vil trolig være skeptisk til å skrive åpent på nett, og det kan diskuteres om læreren har rett til å tvinge elever til å blogge (les her f.eks: http://www.personvernskolen.no/node/329). Én mulig løsning på dette er å be eleven gi deg leserettigheter, og ellers stenge lesning av bloggen for andre.

Hold deg oppdatert på flere blogger
Å knytte blogger opp mot hverandre er en funksjon det er praktisk å kjenne til. Du kan  knytte elevblogger til en klasseblogg, og du kan bruke bloggen din som en kanal for å følge faglige interessante blogger eller nyhetskanaler utenfor skolen.  Funksjonen finnes under Utseende/Sideelementer i styringspanelet. Her må du trykke ’legg til Gadget’ og skrolle nedover vinduet etter ’Bloggliste’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette tillegget kan du legge blogger til lista, og definere hvor mye av innleggene som skal vises på bloggen. Med dette får du rask oversikt over de siste innleggene som er skrevet i de bloggene du har lagt inn i lista. Husk å  sortere visningen etter sist oppdatert blogg. (Det fins også egne tjenester for å abonnere på blogger og andre RSS-kilder, f.eks Netvibes eller GoogleReader, men det er en annen historie.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktisk planlegging
Som med all annen undervisning, særlig hvis du metodisk beveger deg litt utenom det du er vant til, er grundig planlegging en sikker vei til et godt gjennomført undervisningsopplegg. Og som de fleste vet, er grundig planlegging avhengig av god kjennskap til og erfaring med læringsressurser og verktøy. For mange er det derfor et dilemma å introdusere nye undervisningsmetoder med digitale verktøy.

Elevene er ofte raske på tastaturet, og har tilsynelatende god datakyndighet, mens mange lærere som ikke er vokst opp med datamaskiner, kvir seg for å gå løs på ukjente programmer og verktøy. Samtidig vet vi at elever som regel ikke har god kunnskap om og erfaring med håndtering av personvern og opphavsrett. Kildesøk og kildekritikk knyttet til fagspesifikke nøkkelord og tema er en arena der lærerne har sterk og stødig kompetanse. Det er en av skolens oppgaver å styrke elevenes digitale dømmekraft, og dette er god innfallsvinkel til bruk av datamaskinen i undervisning for den teknisk usikre læreren.
Ved planlegging av undervisningsopplegg med nye digitale verktøy, er erfaringen min at det er lurt å begrense utprøvingsperioden i omfang og tid. Det er viktig å orientere elever om at dette er nytt, og være tydelig på hva læringsutbytte vil bli, og hvorfor du tenker å bruke verktøyet i opplæringen.

Blogg er først og fremst et verktøy, slik vi er vant til at papir og blyant er verktøy i læringen. Vi er kjent med at papir og blyant brukes til notater, gruppearbeid, innføring, skisser osv. Det didaktiske planleggingsarbeidet til en lærer har på sett å vis bestått i å planlegge hvordan papir og blyant skal bli brukt sammen med andre læringsressurser i et strukturert opplegg gjennom en eller flere skoletimer.

Slik er det også med bloggverktøyet, men fordi det ikke er en usynlig redskap for oss, slik papir og blyant er blitt det – vi tenker ikke lenger på de som læringsredskaper –må vi sette av mer tid til å tenke gjennom og bli kjent med bloggverktøyet før vi setter det inn i en undervisningssituasjon.

Organisering av bloggverktøyet
Til slutt vil jeg vise noen eksempler på hvordan skriving av blogg kan organisereres. Gruppearbeid, mappevurdering, meningsutveksling, prosjektarbeid og loggføring er bare noen av undervisningsmetodene det er mulig å bruke bloggen til. Lenken til en blogg kan enkelt legges inn i skolens LMS.

Prosjektblogg med elevgrupper som forfattere: http://klassebloggfor1ab2011.blogspot.com/
Tid: 4-6 skoletimer. Vurdering: Språklig formidling, faktainnhold
Organisering: Lærer lager en blogg og inviterer inn elevene i gruppen som medforfattere.

Lærerblogg med tilknyttet elevfagblogger som årsmappe: http://medieinfo.blogspot.com/ (lukket) og http://medieinfoblogging.blogspot.com/
Tid: Hele skoleåret. Vurdering: Utseende og uttrykket til en blogg, faglig innhold, gjennomføring
Organisering: Lærer og elever lager hver sine blogger, lærer knytter elevbloggene til klassebloggen.

Elevlogg: http://andresoreide.blogspot.com/2008_04_01_archive.html
Tid: Utplasseringstid. Vurdering: Faginnhold, formidling gjennom tekst og bilder.
Organisering: Elevene lager hver sine blogger, leverer lenke i en innleveringsmappe i LMS.

Diskusjonsblogg med elever som forfattere: http://mediaogminoritetar.wordpress.com/ (under arbeid)
Tid: En fagdag om et tema. Vurdering: Muntlig oppsummering og gjennomgang av faginnhold i gruppa
Organisering: Lærer lager en blogg og inviterer inn elevene i gruppen som medforfattere.

Skjermdump fra elevfagbloggen http://medieinfo.bloggspot.com (lukket for andre enn inviterte lesere)

 

 

Albertine Aaberge er medieviter fra Universitetet i Oslo og underviser i mediefag ved Sogndal videregående skole, i tillegg til å jobbe som Digital innovatør ved opplæringsavdelingen i fylket. Hun er medforfatter av læreboka Mediemøter (Gan Aschehoug, ny utg. 2009). Hennes egen blogg kan du besøke her: http://www.aaberge.no/albertine/blogg.

3 kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.