Nyheter under lupen

Det er viktig at unge er opptatte av hva som skjer rundt dem. Å få dem til å følge med på nyheter er imidlertid ikke alltid like lett, så vi har tro på at hvis en legger inn et element av konkurranse, så vil det øke interessen for hva som skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

«Nyhetene under lupen” er et tilbud som kan øke elevenes interesse for nyheter. Hver skole mottar søndag kveld en e-post med et oppgaveark og et fasitark. I tillegg får abonnenter hvert sitt brukernavn og passord for innlogging på www.nul.no hvor en kan hente ned oppgavene og fasiten. Oppgavearket tar for seg spørsmål fra mediebildet i uken som gikk, og de er fordelt på fem spørsmål fra innenriks, fem fra utenriks og fem fra sport/kultur. I tillegg legger vi ved en grublis som elevene kan bryne seg på. NUL er svært enkelt å bruke; de fleste kundene våre rapporterer at de skriver ut så mange ark som trengs og lar elever sitte på grupper og prøve å besvare spørsmålene. Oppgavene har fasit, men elevene får ingen svaralternativer fordi vi mener det kan skape grobunn for gode diskusjoner om elevene har formulert svar på forskjellig vis.

«Nyhetene under lupen» er sendt ut til skoler i Norge og utlandet siden 1997. NUL distribueres både på nynorsk og bokmål, og vi tilbyr alle som er interesserte et fire ukers gratis og uforpliktende prøveabonnement. Prisen for et årsabonnement er kun kr. 590,- og da kan NUL sendes til så mange av lærernes e-postadresser som trengs. Les mer på www.nul.no og ta kontakt med Karl H. Bauge på khbauge@gmail.com om dere ønsker prøveabonnement og/eller mer informasjon.