Global Investigative Journalism Network

The Global Investigative Journalism Network (GIJN) består av nonprofit, undersøkende journalistiske organisasjoner som produserer historier, driver opplæring, bidrar med ressurser og oppmuntrer til opprettelse av lignende nonprofit-grupper. GIJN ble opprettet i 2003 da mer enn 300 journalister fra hele verden ble samlet for den andre Global Investigative Journalism Conference i København. Siden da har det vokst til mer enn 40 medlemsorganisasjoner.

Les mer på GIJN.org.