Rekordmange deltok på Landskonferansen for Medielærere

Onsdag 7. mai vart Landskonferansen for Medielærere halde i Bergen. – Viktig var programposten om utviklinga av utdanningsprogrammet Medium og kommunikasjon, oppsummerer arrangementskomiteen.

MEDIEKUNNIG: Professor Frank Aarebrot opna konferansen og snakka om rolla og verdien av mediefag i videregående skule.
MEDIEKUNNIG: Professor Frank Aarebrot opna konferansen og snakka om rolla og verdien av mediefag i videregående skule.

Takk for at du deltok på årets konferanse for medielærarar!

Aldri før har det vore så mange deltakarar som i år. Interessa for retninga til nye Medier og kommunikasjon vart ikkje overraskande både relevant og engasjerande. 
– Førelesarane var alle veldig interessante å høyra på, og viktig var programposten om utviklinga av utdanningsprogrammet Medium og kommunikasjon, konkluderer Elisabeth Sølvberg Aase, medlem av arrangementskomiteen.

Under innslaget Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon i støpeskjeen, var Utdanningsdirektoratet representert ved Viil Gombos, som har hovudansvaret for arbeidet med det nye Medium og kommunikasjon, som skal verta eit studieførebuande løp.

Kari Jørgensen, medlem av Fagleg råd for medium og kommunikasjon, hadde eit innlegg om FRMK sitt syn på vidare løp for MK. Kyrre Brekke Haakaas, ny styreleiar i Mediepedagogene, gjorde kort greie for kva organisasjonen så lang har gjort i prosessen.