Lydarbeid

Om lyd
Arnfinn Christensen:
Å lære seg å lytte, er å våge å lytte til stillheten. Hva er lyd? En radiomanns personlige introduksjon til lyden som fenomen: som vi hører den i naturen og skaper den i studioet ([tilt] nr 3/4 – 2005)

Ola Moen:
Fiolinistens fem. Lydlærer og musiker Ola Moens tips til andre lydlærere ([tilt] nr 1 – 2007)

Radiolyd
Jan Arve Øverland:
Innføring i Podcasting

Nils Nordberg:
Å danse med lytteren. Om hørespillets særegne kvaliteter og Radioteaterets arbeid med sjangeren ([tilt] nr 3/4 – 2005)

Magne Lindholm:
20 punkter om å arbeide med lyd. Gode tips til den som jobber med lydopptak, særlig med tanke på radiobruk ([tilt] nr 3/4 – 2005)

Hege Dahl:
Om radiodokumentaren Nanna og mamma. Hvordan skapes en radiodokumentar? ([tilt] nr 3/4 – 2005)

Film og tv-lyd
Jonas Gythfeldt:
Fire steg mot bedre videolyd. Om utstyr, opptaksteknikker og redigering i forbindelse med lydarbeid til filmer ([tilt] nr 3/4 – 2005)

Richard Sveen:
Alt som ikke synes på duken. Hvordan lager man lydeffekter til film? Fra en lyddesigners hverdag ([tilt] nr 3/4 – 2005)

Phil Parker og Larry Sider:
Rom for lyd. Om hvordan manusforfattere bør tenke på lyd under skrivingen. Fra tidsskriftet «Scriptwriter Magazine» ([tilt] nr 3/4 – 2005)

Jan Arve Øverland:
Klarering av rettigheter ved bruk av musikk i audiovisuelle produksjoner ([tilt] nr 1 – 2008)


Arnt Maasø:
Up close and personal. Om lydbruk i sportssendinger på tv ([tilt] nr 1 – 2006)