Podcasting

Hvordan produsere en podcast?

Men det som gjør det ekstra spennende med Podcast er muligheten for elevene å bli personlige publisenter.

Før vi starter opp bør en stille seg følgende spørsmål:

Hva er hensikten med programmet du skal lage?
Her er det mange innfallsvinkler. Man kan for eksempel lage en kort presentasjon av skolen for nye elever. Eller holde foresatte og andre oppdatert om hva som skjer på skolen – ta skolen på pulsen med andre ord.

Hva slags type program er det snakk om?
Nyhetsmagasinet er ideelt for skolebruk. Grunnen til det er at nyhetsmagasinet inneholder mange ulike innslag, noe som gjør det mulig å engasjere hele klassen. I denne idefasen er det en god ide å engasjere elevene og bygge videre på den entusiasmen eleven har.
Det er viktig at man lager en arbeidsplan – hvem skal gjøre hva? Noen kan være intervjuere, andre lage script til studioinnslag, noen kan være studioverter, andre kan plukke ut musikken, noen kan drive med markedsføring og noen kan lage kjøreplanen etc.
Å skrive studiostikk – det som skal sies i studio er spennende, men krevende. Få eleven til å skrive som de snakker. Det er alltid lettere å lese noe en har skrevet selv i sin egen muntlige form.

Start med en innledning som forteller om hva som kommer – og gjør det på en måte som fanger lytteren.

Les mer om studiostikk.

Produksjonen kan gjøres enkelt. Det vi trenger er en måte å ta opp lyden på. En god mikrofon er viktig. Det finnes mange gode mikrofoner som kan plugges til USB-kontakten på en PC. Til reportasjer kan man bruke en MP3-spiller med mikrofon eller en minidiskspiller.

Når det gjelder å sette sammen hele programmet, redigering av programmet, anbefaler jeg at en bruker et lydredigeringsprogram som heter Audacity. For å konvertere lyden til MP3-format, må de laste ned en dekoder som heter LAME. Det fine med dette programmet er at det er gratis og det er utviklet mange gode opplæringsressurser til det.

Følgende kurs er å anbefale:

·          Kurs utviklet av Høgskolen i Oslo

·          Kurs utviklet av Multimediabyrån i Sverige

·          Kurs utviklet av Audacity på engelsk

·          Kurs i bruk av lyd fra PIM – Multimediabyrån.

Hvordan publisere en podcast?

Etter hvert har det kommet mange tilbud på nettet for publisering av Podcaster. En god tjeneste er Gcast. En annen er MyPodcast.

Opphavsrett

Et av de første problemene elevene møter er bruk av musikk og annen lyd. Her er det en utmerket anledning å ta opp problematikken rundt opphavsrett, nett-etikk og personvern. Nå finnes det heldigvis mye musikk tilgjengelig på nettet som er rettighetsklarert. Blant annet Uhørt sine sanger som er godkjent for Podcast,multimediebasen på Skolenettet,musikkarkivet til Multimediabyrån ogCreative commons database, Se også denne tjenesten:

Men hvem eier Podcastene som vi lager og kan de gjenbrukes? Her er det enda en del å gjøre juridisk. Det beste vi kan gjøre er å bruke alternative opphavsrettsregler som Creative commons som åpner for deling og gjenbruk.Følg med på hva som skjer i Norge. Hvor kan jeg lære mer?

Hør podcast fra vinnerne av konkurransen ”Den nordiske stemme”.