Grafiske fag stadig viktigere

– Stadig mer av informasjonsformidling og handel kommer til å foregå via internett. Det sier rektor ved Markedshøyskolen i Oslo, Trond Blindheim, og legger til:

– De bedriftene som kan presentere det beste webdesignet vil ha et fortrinn i konkurransen.

Tekst: Marianne Bergvall

Fremtiden er digital, og webdesign vil bli stadig viktigere, sier rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim. <div class='byline'><img class='hair-line' src='https://www.mediepedagogene.no/wp-content/themes/mediepedagogene-theme/dist/images/sidebar-author-bottom.png'><br>Foto: Markedsh<br><img class='hair-line' src='https://www.mediepedagogene.no/wp-content/themes/mediepedagogene-theme/dist/images/sidebar-author-bottom.png'></div>øyskolen
Fremtiden er digital, og webdesign vil bli stadig viktigere, sier rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim. øyskolen

Det er alltid spennende å høre på folk som har greie på trender. Hvor går samfunnet vårt nå, hvilken retning vil det gå i de neste fem-ti årene? Dette har rektoren for de som skal bli eksperter på markedet god greie på, og holdt foredrag om i Bergen, i regi av Norges Kreative Fagskole. Men det var utdanningen i lys av disse rammebetingelsene som var hovedfokuset for Blindheim:
– Utdanning er viktigere nå enn noensinne før. Svært mange av de absolutte toppene i Norge, innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv, har vært folk helt uten høyere utdanning. Men dette er enere som nok ville ha kommet seg frem uansett. For folk flest er det i dag langt viktigere å ha utdanning enn det var for en generasjon eller to siden, sier han.

Utdanning er ballasten

Samtidig påpeker Blindheim at undersøkelser viser at langt over halvparten av alle utlyste stillinger er for jobber som ikke krever noen direkte utdannelse.
– Utdanningen blir da et springbrett til å få en jobb som mange med ulik utdanning kunne utført.
Han sier at når så mange jobber ikke er direkte yrkesspesifikke, må de nyutdannete hevde seg på andre måter enn ved en finsiktet utdanning:
– De må skape distanse fra de andre søkerne, og skille seg ut positivt. Og så er det alltid en fordel å være god. Gode karakterer viser at en har evne både til å holde fokus og til å kjede seg. Men det er mange som stiller med gode karakterer. Derfor vil en kunne stikke seg ut fra mengden med aktiviteter utenfor studiene, som jobb, organisasjonsliv, verv, interesser. Men karakterene er også viktige i dag. De middelmådige vinner aldri, uansett hva de studerer, sier Blindheim.

Fremtiden er digital

Trendene han peker på er ikke ukjente, men noen av dem vil kreve nytenkning, også innenfor utdanningssektoren. Stadig flere mennesker lever i singel-husholdninger. Det blir stadig flere eldre, men også ungdomskullene vokser. På mediesiden skjer det en rivende nyskapning, med mer interaktiv mediebruk. Mens globaliseringen fortsetter for fullt, er det en parallell trend at nasjonalisme og patriotisme er blitt ’stuerent’ igjen. Men kanskje den største utviklingen i årene fremover vil bli innenfor økonomien:
– Vi lever midt i historiens villeste handletur – de som har mest før de dør, har vunnet. Nå er det ’vis meg hva du eier, så skal jeg si deg hvem du er’. Politikere må ha øknonomisk vekst, eller så går det til h…te. Og denne økonomien kommer til å bli mer og mer digital, sier Blindheim.

Gode webdesignere trengs

Han mener at en stadig større del av handelen kommer til å foregå på nettet, i tillegg til at nettavisene kommer til å overta.
– De som vokser opp i dag ser ikke poenget med papiraviser. De kommer til å finne nyheter og informasjon på nettet. Men i tillegg kommer de til å handle på nettet i mye større grad enn i dag. Det aller meste kan kjøpes på nettet allerede, også fra andre land. Bedrifter investerer i kostbare nettsider for å nå frem i konkurransen. Grafisk design og webdesign spesielt kommer til å bli stadig viktigere, spår rektoren.
Han mener derfor at studietilbudene innenfor mediedesign er toppaktuelle tilbud i tiden. Samtidig er det hans råd at ungdommer ikke bør velge det samfunnet trenger, men at de velger noe de liker. Medieutdanning kan være det columbi egget som forener både nytte og glede, og en kompetanse som kan komme til nytte i en stor variasjon av jobber:
– Det er så altfor mange som ikke fullfører den utdanningen de har begynt på, så det vil være mye bedre totalt sett at ungdommer begynner på noe de virkelig liker, fremfor å rette seg inn på hvor det er størst sjanse til å få jobb. Når de holder på med noe de liker, er det større sjanse både for at de fullfører og får gode karakterer, sier Blindheim.