Lærling

Rolf Wesenberg:
Mediegrafikeren. Hva gjør en mediegrafiker – og hvilke muligheter finnes for å lære yrket som lærling? ([tilt] nr 3/4 – 2006)

Mai Gythfeldt:
Inspirerende å ha lærlinger! Om lærlingeplassene hos GAN Forlag ([tilt] nr 3/4 – 2006)

Mari Rem Groeng:
Lærling hos GAN. Om det å være lærling i forlag ([tilt] nr 3/4 – 2006)

Mette Indrehus:
Lærling hos Snøball. Om å være lærling i filmproduksjonsfirma ([tilt] nr 3/4 – 2004)